Az Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

nyelve magyar.

A szerződés nem kerül iktatásra, anélkül is érvényes.

 

A Teremtő Kezek Közösségi Blog (továbbiakban Teremtő Kezek) használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta Teremtő Kezek használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és azoknak minden pontjával egyetért.

Üzemeltető adatai

 • Cégnév: Papp Csaba msz

 • Székhely: 4552 Napkor Rákóczi utca 20.

 • Adószám: 52996850-1-35

 • Szerződés nyelve: magyar

 • Elérhetőség: info@teremtokezek.hu

 • Telefon: 70/3203360

Tárhelyszolgáltató adatai: WEBDIGITAL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid neve: Webdigital KFT

Adószáma: 23918355220

Cégjegyzékszáma: 2009072621

Teremtő Kezek Közösségi Blogban (Teremtő Kezek) olyan magánszemélyek, vállalkozók vagy cégek (Ügyfelek) jeleníthetnek meg a termékeiket bemutató tartalmakat (bejegyzés), akik elvégzik a Teremtő Kezek online WordPress Blogger Kezdő tréningjét.

A tréning Ügyfél tartalmai megjelenésének magas színvonalát hivatott biztosítani.

A tréning akkor minősül elvégzettnek, ha Ügyfél a tréning tartalmának megfelelő vizsgamunkát bemutatta, vagyis a megfelelően megszerkesztett, a tanult elemeket megfelelő minőségben tartalmazó bejegyzést elkészítette. A vizsgamunkát Teremtő Kezek adminja, Üzemeltetője bírálja el. Elutasítás esetén a javított vizsgamunka újra bemutatható. A tandíj többszöri sikertelen próbálkozás után sem kerül visszafizetésre.

A vizsgarendszer célja Teremtő Kezek magas tartalmi és formai színvonalának fenntartása.

A Teremtő Kezekben való megjelenés kiváló lehetőség a WordPress blogolás megtanulására kezdők esetén, és a fejlődésre haladók esetében. Ügyfél megtanulja a blogolást, és kap egy kész, harmonikus és vonzó megjelenésű online felületet a termékei bemutatására egy erre specializált oldalon, amely SEO optimalizált, gyors, és ügyfélszolgálata által napi támogatást tud nyújtani.

A Teremtő Kezekben való megjelenés feltételei:

1. Ügyfélnek el kell végeznie a Teremtő Kezek online WordPress Blogger Kezdő tréningjét.

2. Saját termék(ek) léte, amelyeket Ügyfél forgalmaz, online felületen, fogadó oldal (landing page) vagy webáruház segítségével.

A tréningre való jelentkezéssel Ügyfél a fenti feltételeket elfogadja.

A fentebb leírtaktól való eltérés szerződésszegésnek minősül, mely esetben Üzemeltető jogosult Ügyfél jogosultságát csökkenteni, regisztrációját és tartalmait kikapcsolni vagy törölni. A regisztráció törlése legalább két figyelmeztetés után valósul meg, amennyiben Ügyfél a kifogásolt tartalmakat nem javítja ki úgy, hogy azok ÁSZF-ben foglalt feltételek megfeleljenek.

 

A Teremtő Kezek Közösségi Blogban (Blog) korlátozott számban lehetőség van kívülállók számára is bejegyzés megjelenítésére.

A megjelenés feltételei:

 • A bejegyzésfeltöltő (Vendégblogger) legyen Teremtő Kéz, azaz egyedi termékeket előállító és értékesítő magánszemély vagy vállalkozó, vagy egyéni branddal rendelkező személy – könyvkiadó, kreatív nyomdász stb.
 • A feltöltött tartalomnak Vendégbloggert és tevékenységét kell bemutatnia (egyes szám első személyben bemutatkozni)
 • A feltöltés frontend módszerrel történik,  előzetes egyeztetés nem szükséges. A tartalmakat a Blog üzemeltetője elbírálja. A linkek és egyéb adatok alap szintű ellenőrzés, és szerkesztés után kerülhetnek megjelenítésre
 • Üzemeltető a tartalmak megjelenítését – akár indoklás nélkül is – megtagadhatja. Az elbírálás Üzemeltető saját szempontjai szerint történik.
 • Üzemeltető a feltöltött tartalmakért nem tartozik büntetőjogi felelősséggel. Amennyiben kifogásolható tartalmat talál, azt nem engedélyezi, vagy a már közzétetteket visszavonja.
 • Az elfogadott tartalmak 6 hónapon keresztül lesznek láthatók. Üzemeltető az ingyenesen megjelenített tartalmak megjelenítését a 6 hónap lejárta előtt is bármikor visszavonhatja, indoklás nélkül. Jogosult továbbá a tartalmakat formai, helyesírási, esztétikai szempontok alapján módosítani. Vendégbloggernek Üzemeltetővel szemben jogi követelése nem lehet.
 • Vendégblogger adatai az Adatkezelési nyilatkozatban megfogalmazott elvek szerint lesznek kezelve.

Az ingyenes megjelenés meghosszabbítására nincs lehetőség. További megjelenési lehetőség a Blog által kínált feltételekkel lehetséges:

A Kiváló WordPress Blogger ‘Kezdő’ Tréning elvégzése 3 blogbejegyzés megjelenítésére jogosít, legalább 1 év időtartamig. A bejegyzéseket a tréning elvégzését követően 1 éven belül lehet közzé tenni.

A kedvezményes megjelenési lehetőséget igénybe vevőknek a közzétételért cserébe semmilyen kötelezettsége nem keletkezik.

További feltételek:

Egy Blogger csak egy bejegyzést tehet közzé ingyenesen.

További információk a kedvezményes megjelenésről itt találhatók.

 

 

Teremtő Kezekben csak magyar nyelvű, gyermekbarát tartalmak jelenhetnek meg.

 

Tiltottak az…

 • erotikus;

 • erőszakos;

 • öngyilkosságot leíró;

 • uszító;

 • szélsőséges véleményeket megfogalmazó

 • szélsőségesen politikai jellegű – kommunista, náci stb.

 • káromkodó;

 • kábítószerekkel kapcsolatos;

 • más okból 18 éven felülieknek szóló

tartalmak vagy hozzászólások.

 

Nem jelentethetők meg olyan termékek, amelyek

 • személyiségi jogokat, adatvédelmi törvényeket sértenek;

 • jogszabályba ütköznek, vagy bűncselekményre, jogsértésre történő felhívást közölnek;

 • nemzeti, etnikai, faji vagy vallási hovatartozás alapján hátrányosan megkülönböztetőek;

 • más módon sértik a  Teremtő Kezek vélt vagy valós érdekeit.

A Teremtő Kezek üzemeltetője jogosult, de nem köteles a megjelenített tartalmakat ellenőrizni.

Tilos továbbá:

 • Mások tartalmait, szövegeit, képeit felhasználni saját célra

 • Más Ügyfeleket vagy tartalmaikat szidalmazni, ócsárolni, nem javító szándékkal kritizálni

 • Teremtő Kezek-et vagy üzemeltetőjét szidalmazni, ócsárolni, nem javító szándékkal kritizálni, rossz hírét kelteni

 • esetleges vita tényét vagy tartalmát nyilvánosan közzé tenni, vagy terjeszteni

 • Videókat, filmeket feltölteni

A tilalmak megszegése azonnali jogosultság csökkentést vagy megvonást, a vétkes tartalmainak kikapcsolását vagy törlését eredményezheti. Üzemeltető nem köteles Ügyfelet erről értesíteni. A törölt tartalmakat Üzemeltető nem tárolja, azok saját célra történő elmentéséről a szerzőnek kell gondoskodnia. A szankcionált Ügyfél nem jogosult pénz visszakapására. Ügyfél a szankcionált magatartás megszüntetésével (hozzászólás törlése) kérheti jogosultsága és tartalmai visszaállítását. Ismétlődő kihágás esetén Üzemeltető nem köteles a visszaállítást elvégezni.

Ügyfél adatainak megjelenítése:

Ügyfél adatai a bejegyzésekben megjeleníthetők, a bejegyzés alján lévő mezőben, a termékre mutató linkkel együtt. Ennek pontos módját a tréning tartalmazza. Egyéb linket elhelyezni a szövegben vagy a képeken tilos. Ez biztosítja az egységes megjelenést.

Elállás:

Ügyfél a regisztrációjának megerősítéséig, az arról szóló email megérkezéséig jogosult a tréning igénybe vételétől elállni. Ez esetben a tandíja visszautalásra kerül, a banki költség levonásával.

Panaszkezelés:

Panasz e-mailben nyújtható be az info@teremtokezek.hu címen.

Amennyiben Ügyfél jogorvoslattal kíván élni, az illetékes hatóságoknál megteheti. Az Európai vitarendező fórum ezen a linken érhető el.

A kezelt adatok fajtái:

Személy és családnév

email cím

Az adatok addig maradnak a Teremtő Kezek kezelésében, amíg Vevő vissza nem vonja a kezelési jogot. Ez egyben Vevő regisztrációjának megszüntetésével is jár. Amennyiben Vevő újra regisztrál, és adatainak kezeléséhez hozzájárul, a korábbi visszavonás érvényét veszti.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni.

További információkkal az Adatkezelési nyilatkozat szolgál.

Üzemeltető a változtatás jogát fenntartja, és a lényegi változtatásokról Ügyfelet a változtatás előtt két munkahéttel emailben értesíti.